Cursussen

TaalHorizon B.V. is een taalaanbieder voor de volgende niveaus:

ONA

Lees meer

A1

Lees meer

A2

Lees meer

Alfa

Lees meer

B1

Lees meer

B2

Lees meer

Lessen

 

De lessen worden gegeven door uitstekende docenten die NT2 gecertificeerd zijn. Wij werken in kleine groepen om maximale ondersteuning te kunnen bieden aan iedere cursist.

Ben jij een leergierig persoon die ambities heeft om de Nederlandse taal op een leuke manier te leren, dan ben je bij ons op het juiste adres.

Het einddoel van de opleiding is om de cursisten in staat te stellen met een goed gevolg het inburgerings- en/of Staatsexamen NT2 af te sluiten. Dit wordt bereikt door leerstof aan te bieden die aansluit bij de eindtermen van bovengenoemde examens. 

De cursisten zijn in eerste instantie afkomstig uit Syrië. Daarom hebben wij veel Arabische medewerkers die hen te woord kunnen staan. Natuurlijk zijn cursisten van alle nationaliteiten en leergierigen welkom bij TaalHorizon om de Nederlandse taal te leren.

De samenstelling van de groepen van TaalHorizon bestaand uit 12 cursisten. Wij streven er ook naar om cursisten op gelijk niveau in een groep te plaatsen.

Elke lesgroep blijft in principe gedurende de hele cursus bij elkaar. Tussentijds instromen is mogelijk!  

 

 

Examens


De cursisten kunnen kiezen voor het inburgeringsexamen of voor het staatsexamen.

Voor cursisten die een vervolgopleiding op MBO-niveau willen volgen, is het staatsexamen NT2 op B1/B2-niveau nodig.

– inburgeringsexamen Nederland (A2) → inburgeringsexamen

– staatsexamen NT2 programma 1 (B1) → Staatsexamen NT2 B1

– staatsexamen NT2 programma 2 (B2) → Staatsexamen NT2 B2

– taaltraject

– toeleiding naar werk/vrijwilligerswerk

De locatie van de cursussen, de lesdagen en de lesuren worden door onze administratie geregeld.

Tarieven

De gemiddelde prijs per cursusduur:

– alfabetiseringstraject is € 16,66 per uur 

– inburgeringsexamen Nederland (A2) € 16,66 per uur 

– staatsexamen NT2 programma 1 (B1) € 18,50 per uur 

– staatsexamen NT2 programma 2 (B2) € 18,50 per uur 

– toeleiding naar werk/vrijwilligerswerk €16,66 per uur   

N.B.:
Wij werken met pakketprijzen. Deze pakketprijs is een all-in prijs. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook het lesmateriaal hierbij is inbegrepen alsmede het aantal lesuren waarvan wij denken dat deze nodig zijn, aan de hand van het intake-gesprek, om het gestelde doel te halen.

Neem contact op!

Translate »